» مطالب برای 1398/02/13

 
 
 

سال زیتونی

نویسنده: Hamidi | تاریخ: 13-02-1398, 09:22 | بازدیدها: 4459

0 با توجه میزان بارشهای بهار ۹۸ درختان زیتون آماده سال بار آوری هستند و تقریبا همه سر حالند.
البته هر سال تقریبا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال به علت سرمای بهاری چند روزی دیرتر و با تاخیر به گل دهی خواهند رسید.سال زیتونی

موضوع: زیتون